Aktualności

Rynek ubezpieczeń wzajemnych w Polsce odradza się!

07.10.2018
Europejskie Stowarzyszenie Ubezpieczycieli Wzajemnych i Spółdzielczych (AMICE) wraz z Międzynarodową Federacją Ubezpieczeń Wzajemnych i Spółdzielczych (ICMIF) opublikowało kolejny raport analizujący zmiany na europejskim rynku ubezpieczeń wzajemnych. – Z tej cyklicznie ukazującej się publikacji, która uwzględnia dane dotyczące 28 krajów Europy jasno wynika, że pozycja ubezpieczycieli wzajemnych umacnia się. To cieszy, że trend ten dotyczy również Polski – mówi Jarosław Bierecki, prezes Fundacji Wspierania Ubezpieczeń Wzajemnych.

Związki wzajemności członkowskiej dla Samorządów

06.09.2018
Z większym lub mniejszym nasileniem cały czas trwają dyskusje dotyczące ochrony przed kataklizmami. Powtarzające się nawałnice unaoczniły, że takie wydarzenia na pewno będą się powtarzać i będą powodowały olbrzymie szkody. – Nie ma wątpliwości, że trzeba być przygotowanym na nadejście klęsk żywiołowych. I jestem przekonany, że odpowiednie przygotowanie oznacza przede wszystkim odpowiednie ubezpieczenie – zauważa Jarosław Bierecki, prezes Fundacji Wspierania Ubezpieczeń Wzajemnych.

TUW-y alternatywą ubezpieczeniową samorządów terytorialnych

02.09.2018
Polska Izba Ubezpieczeń odnotowała wzrost wartości odszkodowań za szkody spowodowane żywiołami. Według jej danych ich suma w II kw. 2017 r. wyniosła 696,6 mln zł, o 16,8% więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej. Co się z tym wiąże? Z pewnością wzrost składek, co nie jest dobrą wiadomością dla samorządów terytorialnych. Jaką zatem alternatywę mają miasta, gminy czy powiaty, których budżet nie pozwala na opłacenie drogich polis? Wyjaśnia Jarosław Bierecki, prezes Fundacji Wspierania Ubezpieczeń Wzajemnych.

Ubezpieczenie samorządowych dróg

16.05.2018
Zima się skończyła i pozostawiła po sobie to, no co kierowcy samochodów zwykli narzekać niewybrednymi zwrotami. Dziury w jezdniach. A to oznacza, że samorządy terytorialne, do których drogi należą, muszą je naprawić oraz uporać się roszczeniami o odszkodowania za zniszczenia pojazdów. To duży problem i wydatek dla gmin, powiatów czy miast. Jednak coraz więcej z nich wychodzi z tego obronną ręką korzystając z ochrony ubezpieczeniowej TUW-ów.

Oferta TUW-ów dla samorządów

08.03.2018
Każdy samorząd terytorialny czy to dużego miasta, czy małej gminy chce jak najlepiej wykorzystać własny budżet. By móc zrealizować jak najwięcej potrzeb, niezbędne są oszczędności. Tylko w jakiej dziedzinie je poczynić? Wiele samorządów zweryfikowało swoją politykę w kwestii ubezpieczeń i skorzystało z oferty towarzystw ubezpieczeń wzajemnych (TUW).

Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na rynku finansowym

26.09.2017
Raport pt. "Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na rynku finansowym" przedstawia sytuację TUW-ów na rynku finansowym i ubezpieczeniowym. W dokonanej analizie pod uwagę wzięty został rynek polski, europejski oraz światowy. W raporcie uwzględnione zostały dane od 2012 roku do 31 sierpnia 2017 r. Na potrzeby raportu dokonano charakterystyki instytucji towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych oraz jej rodzajów, a także związanych z nimi stowarzyszeń i fundacji. Omówiono przepisy prawa polskiego, które umieszczone zostały w szerszym kontekście prawa europejskiego.

Naturalna ochrona wspólnoty

07.09.2017
Polacy najczęściej ubezpieczają się w towarzystwach, które działają jako spółki aukcyjne. Wciąż mamy jednak niewielką wiedzę, że można to robić w towarzystwach ubezpieczeń wzajemnych. Nie zdajemy sobie też sporawy, iż sami takie towarzystwa możemy zakładać lub być ich członkami.

TUW-y w Polsce i w Europie – skąd wynikają różnice?

23.08.2017
Polski sektor ubezpieczeń wzajemnych wg ostatnich danych skurczył się o ponad 8%, podczas gdy w tym samym czasie udział TUW-ów w ubezpieczeniach w całej Unii Europejskiej powiększył się o 1,6%. Dlaczego akurat w tym aspekcie Polska nie goni Europy i co tak naprawdę ma wpływ na polski rynek ubezpieczeń wzajemnych?

Związek wzajemności członkowskiej w Kościele

06.08.2017
Pomysł na spółdzielczość ubezpieczeniową nie jest czymś nowym. Korzyści płynące z tej formy samoubezpieczania dostrzegli nasi przodkowie już wiele wieków temu – wynika ona bowiem z naturalnej potrzeby ochrony wspólnego majątku czy interesów. Obecnie wzajemne towarzystwa ubezpieczeniowe również mają najczęściej charakter naturalnej wspólnoty zawodowej, terytorialnej, branżowej, samorządowej lub innej zbieżności interesów. Swój TUW mogą tworzyć nie tylko nauczyciele, lekarze, adwokaci, cechy rzemieślnicze, ale także związki wyznaniowe.

Kto może mieć własne towarzystwo ubezpieczeniowe?

18.07.2017
Spółdzielczość ubezpieczeniowa stanowi poważną siłę na europejskim rynku ubezpieczeniowym. Inaczej to wygląda z polskiej perspektywy. Mimo, że możemy pochwalić się dużymi osiągnieciami ubezpieczeń wzajemnych do czasu II wojny światowej, to okres PRL-u skutecznie je wyeliminował z naszego rynku finansowego. Jednak w ostatnim czasie coraz więcej Polaków dostrzega w nich ogromne możliwości. Szczególnie istotne jest to, że takie wzajemne towarzystwo ubezpieczeniowe może stworzyć praktycznie dowolne zrzeszenie czy wspólnota.

1 2

Zadzwoń: 58 550 96 00
lub napisz do nas: info@fwuw.pl