Rynek ubezpieczeń wzajemnych w Polsce odradza się!

07.10.2018

 

Europejskie Stowarzyszenie Ubezpieczycieli Wzajemnych i Spółdzielczych (AMICE) wraz z Międzynarodową Federacją Ubezpieczeń Wzajemnych i Spółdzielczych (ICMIF) opublikowało kolejny raport analizujący zmiany na europejskim rynku ubezpieczeń wzajemnych. – Z tej cyklicznie ukazującej się publikacji, która uwzględnia dane dotyczące 28 krajów Europy jasno wynika, że pozycja ubezpieczycieli wzajemnych umacnia się. To cieszy, że trend ten dotyczy również Polski – mówi Jarosław Bierecki, prezes Fundacji Wspierania Ubezpieczeń Wzajemnych.

 

Z opublikowanego w bieżącym roku raportu wynika, że w latach 2007-2015 nastąpił ogólnoeuropejski wzrost zainteresowania ubezpieczeniami wzajemnymi. Wskazuje to na wyraźną zmianę trendu, jaka widoczna była w poprzedniej edycji tego raportu.  – Przekształcenia w spółki publiczne, zmiany formy prawnej, fuzje i przejęcia oraz inne działania konsolidacyjne zmniejszyły liczbę ubezpieczycieli wzajemnych w Europie i w efekcie doprowadziły do ​​spadku ich udziału w rynku, jak pokazano w poprzedniej publikacji AMICE poświęconej okresowi od 2004 do 2008. Jednak wraz z nadejściem globalnego kryzysu finansowego tendencja ta uległa znacznemu odwróceniu – komentuje dane zawarte w raporcie Jarosław Bierecki.

 

Analiza dochodów z premii polskiego sektora ubezpieczeń wykazała, że w 2015 roku rynek ubezpieczeń wzajemnych zanotował wzrost o 24,1% w stosunku do roku 2007. Tendencje wzrostowe widać również na przykładzie liczby członków (z 4,7 mln w 2012 roku do 5,8 mln w roku 2015, co stanowi 23,5%), zatrudnionych w tym sektorze pracowników (1855 w roku 2007 w porównaniu do 5500 w roku 2015) oraz udziału w ogólnym rynku ubezpieczeń, który zwiększył się z 10,4% w roku 2007 do 22,5% w 2015. Polskie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych zanotowały także rekordowy wzrost poziomu aktywów, który w 2015 roku wyniósł 3,4 mld EUR – w porównaniu do 1 mld w roku 2007. Zwiększyła się również kwota aktywów zainwestowanych – z 0,8 mld w 2007 roku do 2,4 mld w 2015.

 

– Warto podkreślić, że w porównaniu do innych krajów europejskich, np. Austrii, polski rynek ubezpieczeń wzajemnych ma jeszcze ogromne możliwości rozwoju – mówi Jarosław Bierecki. – Po okresie komunizmu cały sektor ubezpieczeń wzajemnych był budowany praktycznie od nowa. W efekcie TUW-y w Polsce z sukcesem zaczęły obejmować niezagospodarowane obszary lub przedstawiać alternatywną ofertę odbiorcom, dla których idea wzajemności sprawdzała się lepiej niż ochrona komercyjna. Widoczne to jest szczególnie w ostatnich 2 latach, kiedy nastąpił znaczny wzrost zainteresowania ofertą ubezpieczycieli wzajemnych np. wśród samorządów terytorialnych – wyjaśnia prezes FWUW.

 

Zadzwoń: 58 550 96 00
lub napisz do nas: info@fwuw.pl