TUW-y alternatywą ubezpieczeniową samorządów terytorialnych

02.09.2018

 

Polska Izba Ubezpieczeń odnotowała wzrost wartości odszkodowań za szkody spowodowane żywiołami. Według jej danych ich suma w II kw. 2017 r. wyniosła 696,6 mln zł, o 16,8% więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej. Co się z tym wiąże? Z pewnością wzrost składek, co nie jest dobrą wiadomością dla samorządów terytorialnych. Jaką zatem alternatywę mają miasta, gminy czy powiaty, których budżet nie pozwala na opłacenie drogich polis? Wyjaśnia Jarosław Bierecki, prezes Fundacji Wspierania Ubezpieczeń Wzajemnych.

W tej chwili jest już jasne, że system ubezpieczeń w obliczu żywiołów, które nawiedzają nie tylko Polskę, musi zostać zweryfikowany. Na razie obserwujemy wzrost składek ubezpieczeń towarzystw komercyjnych. Okazuje się, że samorządów nie zawsze na nie stać. Stąd większe zainteresowanie ofertą ubezpieczycieli wzajemnych (TUW-ów), których działania nie są nastawione na zysk i zaspokojenie oczekiwań akcjonariuszy. Poza tym, TUW-u jako jednostki inaczej zorganizowane niż pozostałe towarzystwa ubezpieczeniowe, działają w trochę innych warunkach prawnych – wyjaśnia Jarosław Bierecki, prezes FWUW.

TUW-y pomagają w obniżeniu kosztów polis, ale też pozwalają objąć ochroną znacznie większy zakres. Przy ubezpieczeniach komercyjnych szeroki zakres ochrony jest nieosiągalny, bo wówczas cena polisy będzie zbyt wysoka.

– Wynika to z faktu, że samorządy terytorialne zwolnione z obowiązku stosowania przepisów o zamówieniach publicznych przy zawieraniu z TUW-em umowy ubezpieczenia – zauważa Jarosław Bierecki. – W konsekwencji daje to możliwość negocjacji umowy, co w efekcie może przełożyć się na zwiększenie zakresu ochrony polisy w porównaniu z ofertami ubezpieczycieli komercyjny. Możliwość negocjacji oznacza więc wpływ nie tylko na wysokość składki, ale także zakres ochrony. Tego natomiast oferta ubezpieczyciela komercyjnego nie daje – samorząd może ją odrzucić lub przyjąć bez możliwości ustalania warunków.

Dzięki temu, że przepisy o zamówieniach publicznych nie obowiązują przy zwieraniu umowy z TUW-em wynikają tez inne korzyści.

– Na przykład długi czas ochrony. Ustawa o zamówieniach publicznych narzuca maksymalny okres  umowy ubezpieczeniowej, jaką samorząd może zawrzeć z ubezpieczycielem komercyjnym – na maksymalnie trzy lata. W przypadku skorzystania z oferty TUW-u nie ma takiego ograniczenia, oznacza to możliwość dłuższej współpracy. A im ta współpraca jest dłuższa, tym cena ubezpieczenia może być korzystniejsza – wyjaśnia Jarosław Bierecki.

 

Zadzwoń: 58 550 96 00
lub napisz do nas: info@fwuw.pl