Dlaczego należy się ubezpieczać?
Ryzyko towarzyszy nam nieustannie niemal we wszystkich naszych czynnościach życiowych. Słyszymy często o zdarzeniach mających negatywne skutki: kolega złamał nogę jeżdżąc na rowerze, koleżanka zachorowała będąc na urlopie, na przechodnia spadł gzyms, a kuzyn który zalał ...

Więcej >
Kiedy ubezpieczenie jest obowiązkowe?
Na ogół to sami decydujemy czy chcemy ponosić pełne ryzyko związane z niosącym dla nas negatywne skutkizdarzeniem losowym, czy teżdecydujemy się zawrzeć umowę ubezpieczenia, przenosząc to ryzyko na ubezpieczyciela. Jednak w określonych sytuacjach państwo stosuje przymus...

Więcej >
Podział ubezpieczeń
Istnieją różne kategorie ubezpieczeń. Podstawowy podział ubezpieczeń to ubezpieczenia gospodarcze i społeczne.  Do ubezpieczeń społecznych należą: ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, a ich celem jest zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego. Mają one...

Więcej >
Umowy ubezpieczenia i ich korzyści
Ochronę ubezpieczeniową można uzyskać zawierając umowę ubezpieczenia. Zgodnie z kodeksem cywilnym, przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić...

Więcej >
Ubezpieczenia rolników - rola TUW
Rolnicy prowadzą działalność o bardzo dużym znaczeniu społecznym i gospodarczym, a jednocześnie są poważnie narażeni na skutki niekorzystnych zdarzeń losowych, choćby związanych z pogodą, które mogą zniszczyć zabudowania gospodarcze, zniszczyć plony czy też doprowadzić...

Więcej >

Zadzwoń: 58 550 96 00
lub napisz do nas: info@fwuw.pl